آبمیوه

 • grid
 • 10 % OFF
 • آب توت فرنگی(0.5لیتر)
  10,800 تومان 12,000
  <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">&nbsp;</span><span style="color:#000000">تنظیم میزان قندخون</span></p> <p><span style="color:#000000">کمک به مبارزه با سرطان:</span></p> <p><span style="color:#000000">&nbsp;سیستم ایمنی بدن</span></p>
  10 % OFF
 • آب توت فرنگی(1لیتر)
  18,000 تومان 20,000
  <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">تنظیم میزان قندخون</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0)">کمک به مبارزه با سرطان:</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;سیستم ایمنی بدن</span></p>
  10 % OFF
 • آب توت فرنگی(1.5لیتر)
  27,000 تومان 30,000
  <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">تنظیم میزان قندخون</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0)">کمک به مبارزه با سرطان:</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;سیستم ایمنی بدن</span></p>
  10 % OFF
 • آب سیب هویچ(0.5لیتر)
  10,800 تومان 12,000
  <p><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">کاهش خطر&nbsp;</span><a class="rl" href="https://namnak.com/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%87.p11668" style="color: rgb(7, 130, 193); text-decoration-line: none;" target="_blank" title="علائم سرطان ریه"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">سرطان ریه</span></a></strong></p> <p><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">کاهش خطر&nbsp;</span><a class="rl" href="https://namnak.com/%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA.p35131" style="color: rgb(7, 130, 193); text-decoration-line: none;" target="_blank" title="درمان دیابت"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">دیابت</span></a></strong></p> <p><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">پیشگیری از بیماری قلبی و سکته</span></strong></p>
  10 % OFF
 • آب سیب هویچ(1لیتر)
  18,000 تومان 20,000
  <p><strong><span style="color:#000000">کاهش خطر&nbsp;</span><a class="rl" href="https://namnak.com/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%87.p11668" style="text-decoration-line: none;" target="_blank" title="علائم سرطان ریه"><span style="color:#000000">سرطان ریه</span></a></strong></p> <p><strong><span style="color:#000000">کاهش خطر&nbsp;</span><a class="rl" href="https://namnak.com/%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA.p35131" style="text-decoration-line: none;" target="_blank" title="درمان دیابت"><span style="color:#000000">دیابت</span></a></strong></p> <p><strong><span style="color:#000000">پیشگیری از بیماری قلبی و سکته</span></strong></p>
  10 % OFF
 • آب سیب هویچ(1.5لیتر)
  27,000 تومان 30,000
  <p><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">کاهش خطر&nbsp;</span><a class="rl" href="https://namnak.com/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%87.p11668" style="color: rgb(7, 130, 193); text-decoration-line: none;" target="_blank" title="علائم سرطان ریه"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">سرطان ریه</span></a></strong></p> <p><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">کاهش خطر&nbsp;</span><a class="rl" href="https://namnak.com/%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA.p35131" style="color: rgb(7, 130, 193); text-decoration-line: none;" target="_blank" title="درمان دیابت"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">دیابت</span></a></strong></p> <p><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)">پیشگیری از بیماری قلبی و سکته</span></strong></p>
  10 % OFF
 • آب سیب (0.5لیتر)
  10,800 تومان 12,000
  <h4 style="text-align:justify">&nbsp;پاک سازی کبد</h4> <p><span style="color:#000000">جلوگیری از آسم</span></p> <p><span style="color:#000000">درمان یبوست</span></p>
  10 % OFF
 • آب سیب (1لیتر)
  18,000 تومان 20,000
  <h4 style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">پاک سازی کبد</span></h4> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0)">جلوگیری از آسم</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0)">درمان یبوست</span></p>
  10 % OFF
 • آب سیب(1.5لیتر)
  27,000 تومان 30,000
  <h4 style="text-align:justify">پاک سازی کبد</h4> <h4 style="text-align:justify">جلوگیری از آسم</h4> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0)">درمان یبوست</span></p>
  10 % OFF
 • آب طالبی ( 1.۵ )
  19,800 تومان 22,000
  <p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(31, 31, 31); font-family:ttgm,tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">سرشار از ویتامین C و A است</span></p> <p><span style="color:rgb(31, 31, 31); font-family:ttgm,tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">باعث آب رسانی بیشتر به پوست می شود&nbsp;&nbsp;</span></p> <div><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(31, 31, 31); font-family:ttgm,tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">باعث درخشندگی و نرم شدن پوست می&zwnj;شود،</span></div>
  10 % OFF
 • آب طالبی (۰.1)
  15,300 تومان 17,000
  <p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(31, 31, 31); font-family:ttgm,tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">سرشار از ویتامین C و A است</span></p> <p><span style="color:rgb(31, 31, 31); font-family:ttgm,tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">باعث آب رسانی بیشتر به پوست می شود&nbsp;&nbsp;</span></p> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(31, 31, 31); font-family:ttgm,tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">باعث درخشندگی و نرم شدن پوست می&zwnj;شود</span></div>
  10 % OFF
 • آب طالبی (۰.۵)
  9,000 تومان 10,000
  <p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(31, 31, 31); font-family:ttgm,tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">سرشار از ویتامین C و A است</span></p> <p><span style="color:rgb(31, 31, 31); font-family:ttgm,tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">باعث آب رسانی بیشتر به پوست می شود&nbsp;&nbsp;</span></p> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(31, 31, 31); font-family:ttgm,tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">باعث درخشندگی و نرم شدن پوست می&zwnj;شود</span></div>
  10 % OFF
 • آب هندوانه (۱.۵لیتر)
  15,300 تومان 17,000
  <h2><span style="font-size:18px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">هندوانه منبع بسیار خوبی از ویتامین C و A است.</span></span></h2> <h2><span style="font-size:18px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">آنتی&zwnj;اکسیدان&zwnj;ها به کاهش شدت اسمکمک می&zwnj;کنند</span></span></h2> <h2><span style="font-size:18px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">منبع خوبی از تیامین، پتاسیم و منیزیم است</span></span></h2>
  10 % OFF
 • آب هندوانه (۱لیتر)
  10,800 تومان 12,000
  <h2><span style="font-size:18px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">هندوانه منبع بسیار خوبی از ویتامین C و A است.</span></span></h2> <h2><span style="font-size:18px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">آنتی&zwnj;اکسیدان&zwnj;ها به کاهش شدت اسمکمک می&zwnj;کنند</span></span></h2> <h2><span style="font-size:18px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">منبع خوبی از تیامین، پتاسیم و منیزیم است</span></span></h2>
  10 % OFF
 • آب هندوانه(۰.۵)
  6,300 تومان 7,000
  <p>هندوانه منبع بسیار خوبی از ویتامین C و A است.<br /> آنتی&zwnj;اکسیدان&zwnj;ها به کاهش شدت اسمکمک می&zwnj;کنند<br /> منبع خوبی از تیامین، پتاسیم و منیزیم است</p>
  10 % OFF
Scroll