صیفی جات

 • grid
 • فلفل شیرین(200گرم)
  ناموجود
  <h3>کاهش خطر ابتلابه سرطان&nbsp;</h3> <h3>جوان سازی پوست صورت&nbsp;</h3> <h3>لاغری کاهش وزن&nbsp;</h3> <h3>پیشگیری درمان سرما خوردگی&nbsp;</h3> <h3>درمان موهای خشک و اسیب دیده و مو خوره</h3>
  10 % OFF
 • 10 % OFF
 • فلفل هالوپینوتند
  37,800 تومان 42,000
  <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:20px">کاهش وزن</span></span></strong></p> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:20px">جلوگیری از پیشرفت سرطان</span></span></strong></p> </div> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"><strong><span style="font-size:20px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:iransans">&nbsp;این گیاه ریسک ابتلا به&nbsp;</span></span><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/7015333/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C" style="color: rgb(51, 122, 183); box-sizing: border-box; outline: none; text-decoration-line: none;"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">بیماری&zwnj;های قلبی-عروقی</span></a><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:iransans">&nbsp;را هم کاهش می&zwnj;دهد.</span></span></span></strong></div>
  10 % OFF
 • فلفل کاپی قرمز
  37,800 تومان 42,000
  <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:20px">کاهش وزن</span></span></strong></p> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:20px">جلوگیری از پیشرفت سرطان</span></span></strong></p> </div> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"><strong><span style="font-size:20px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:iransans">&nbsp;این گیاه ریسک ابتلا به&nbsp;</span></span><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/7015333/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C" style="color: rgb(51, 122, 183); box-sizing: border-box; outline: none; text-decoration-line: none;"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">بیماری&zwnj;های قلبی-عروقی</span></a><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:iransans">&nbsp;را هم کاهش می&zwnj;دهد.</span></span></span></strong></div>
  10 % OFF
 • فلفل شمشیری شیرین
  29,700 تومان 33,000
  <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:20px">کاهش وزن</span></span></strong></p> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:20px">جلوگیری از پیشرفت سرطان</span></span></strong></p> </div> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"><strong><span style="font-size:20px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:iransans">&nbsp;این گیاه ریسک ابتلا به&nbsp;</span></span><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/7015333/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C" style="color: rgb(51, 122, 183); box-sizing: border-box; outline: none; text-decoration-line: none;"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">بیماری&zwnj;های قلبی-عروقی</span></a><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:iransans">&nbsp;را هم کاهش می&zwnj;دهد.</span></span></span></strong></div>
  10 % OFF
 • فلفل شمشیری تند
  29,700 تومان 33,000
  <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#000000"><span style="font-size:20px">کاهش وزن</span></span></strong></p> <div> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#000000"><span style="font-size:20px">جلوگیری از پیشرفت سرطان</span></span></strong></p> </div> <div><strong><span style="font-size:20px"><span style="color:#000000"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:iransans">&nbsp;این گیاه ریسک ابتلا به&nbsp;</span></span><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/7015333/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><span style="color:#000000">بیماری&zwnj;های قلبی-عروقی</span></a><span style="color:#000000"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:iransans">&nbsp;را هم کاهش می&zwnj;دهد.</span></span></span></strong></div>
  10 % OFF
 • فلفل دلمه رنگی
  22,500 تومان 25,000
  <p dir="RTL"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px">سرشار از مواد مغذی و تقویت قدرت بدنی</span><br /> <span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px">قدرت بخشی به سیستم ایمنی بدن</span><br /> <span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px">افزایش اشتها و روحیه ای با نشاط</span></p>
  10 % OFF
 • خیارسالادی
  3,600 تومان 4,000
  <p>کاهش خطر ابتلابه سرطان&nbsp;<br /> جوان سازی پوست صورت&nbsp;<br /> لاغری کاهش وزن&nbsp;<br /> پیشگیری درمان سرما خوردگی&nbsp;<br /> درمان موهای خشک و اسیب دیده و مو خوره</p>
  10 % OFF
 • خیارمحلی
  8,550 تومان 9,500
  <h3>جوان سازی پوست صورت&nbsp;</h3> <h3>لاغری و کاهش وزن&nbsp;</h3> <h3>درمان بیماری کبد چرب&nbsp;</h3> <h3>کاهش قند خون&nbsp;</h3>
  10 % OFF
 • خیاردرختی
  ناموجود
  <h3>جوان سازی پوست صورت&nbsp;</h3> <h3>لاغری و کاهش وزن&nbsp;</h3> <h3>درمان بیماری کبد چرب&nbsp;</h3> <h3>کاهش قند خون&nbsp;</h3> <h3><span style="font-size:13px">&nbsp;</span></h3>
  10 % OFF
 • 10 % OFF
 • سیب زمینی
  4,050 تومان 4,500
  <h3>حفظ و تقویت ساختار استخوان&nbsp;</h3> <h3>تنظیم فشارخون&nbsp;</h3> <h3>تسهیل هضم غذا&nbsp;</h3> <h3>محافظت از پوست</h3>
  10 % OFF
 • پیاز قرمز
  ناموجود
  <h3>درمان تب سرما خوردگی و انفلونزا&nbsp;</h3> <h3>کاهش سطح قند خون&nbsp;</h3> <h3>کاهش ابتلا به زخم معده&nbsp;</h3> <h3>درمان اسم&nbsp;</h3>
  10 % OFF
 • پیاز سفید
  3,600 تومان 4,000
  <p>درمان تب سرما خوردگی و انفلونزا&nbsp;<br /> کاهش سطح قند خون&nbsp;<br /> کاهش ابتلا به زخم معده&nbsp;<br /> درمان اسم&nbsp;</p> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;"> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div>
  10 % OFF
Scroll